Skip to content

அரசு துறந்த ஆத்மஞானி இப்ராஹீம் இப்னு அத்ஹம்

20.00

பல்க் நாட்டின் அரசர் இப்ராஹீம் இப்னு அத்ஹம் அவர்கள் தமது ஆட்சியைத் துறந்து , கானகம் சென்று இறைவனைத் தேடி, தாமும் நேர்வழி அடைந்து மற்றவர்களும்  நேர்வழி அடைய போதிக்கும் ஒரு மன்னரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை இந்நூல் அழகாக எடுத்துரைக்கிறது.

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அரசு துறந்த ஆத்மஞானி இப்ராஹீம் இப்னு அத்ஹம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *