Skip to content

அல்ஹதீஸ் (பெருமானாரின் பொன்மொழிப் பேழை) மூன்றாம் பாகம்

300.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

நம்பத்தகுந்த அறுதிரட்டான “ஸிஹாஹ் ஸித்தா”வின் தமிழாக்கமே இந்நன்னூலாகும். இமாம் புகாரீ (ரஹ்)¸ இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்)¸ இமாம் திர்மிதீ (ரஹ்)¸ இமாம் அபுதாவூத் (ரஹ்)¸ இமாம் நஸாயீ (ரஹ்)¸ இமாம் இப்னுமாஜா (ரஹ்) ஆகியோர் திரட்டிய அனைத்து ஹதீஸ்களும் இந்நூலில் அடங்கியுள்ளன. இப்படிப்பட்ட அரிய நூலான “ஸிஹாஹ் ஸித்தாவை” எளிய தமிழில் தமிழாக்கம் செய்து¸ தலைப்பு வாரியாகப் பிரித்து¸ அகர வரிசைப்படுத்தி மூன்று பகுதிகளில் தந்திருக்கிறார் பேரறிஞர் “எம்.ஆர்.எம். அப்துற்-றஹீம்” அவர்கள்.

நம்பத்தகுந்த அறுதிரட்டான “ஸிஹாஹ் ஸித்தா”வின் தமிழாக்கமே இந்நன்னூலாகும். இமாம் புகாரீ (ரஹ்)¸ இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்)¸ இமாம் திர்மிதீ (ரஹ்)¸ இமாம் அபுதாவூத் (ரஹ்)¸ இமாம் நஸாயீ (ரஹ்)¸ இமாம் இப்னுமாஜா (ரஹ்) ஆகியோர் திரட்டிய அனைத்து ஹதீஸ்களும் இந்நூலில் அடங்கியுள்ளன. இப்படிப்பட்ட அரிய நூலான “ஸிஹாஹ் ஸித்தாவை” எளிய தமிழில் தமிழாக்கம் செய்து¸ தலைப்பு வாரியாகப் பிரித்து¸ அகர வரிசைப்படுத்தி மூன்று பகுதிகளில் தந்திருக்கிறார் பேரறிஞர் “எம்.ஆர்.எம். அப்துற்-றஹீம்” அவர்கள்.

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அல்ஹதீஸ் (பெருமானாரின் பொன்மொழிப் பேழை) மூன்றாம் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *