Skip to content

நபிமார்கள் வரலாறு முதல் பாகம்

400.00

ஆசிரியர்: எம்.ஆர்.எம்.அப்துற்-றஹீம்

ஆதம் (அலை)¸ ஷீத் (அலை)¸ இத்ரீஸ் (அலை)¸ நூஹ் (அலை)¸ ஹ_து (அலை)¸ சாலிஹ் (அலை)¸ இப்ராஹிம் (அலை)¸ லூத் (அலை)¸ இஸ்மாயில் (அலை)¸ இஸ்ஹாக் (அலை)¸ யாஃகூப் (அலை)¸ யூசுப் (அலை) ஆகிய 12 நபிமார்களின் வரலாறு விரிவாக இந்நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

 

ஆதம் (அலை)¸ ஷீத் (அலை)¸ இத்ரீஸ் (அலை)¸ நூஹ் (அலை)¸ ஹ_து (அலை)¸ சாலிஹ் (அலை)¸ இப்ராஹிம் (அலை)¸ லூத் (அலை)¸ இஸ்மாயில் (அலை)¸ இஸ்ஹாக் (அலை)¸ யாஃகூப் (அலை)¸ யூசுப் (அலை) ஆகிய 12 நபிமார்களின் வரலாறு விரிவாக இந்நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

 

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நபிமார்கள் வரலாறு முதல் பாகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *