Skip to content

வலிமார்கள் வரலாறு ஐந்து பாகங்கள்

1,875.00

வலிமார்கள் வரலாறு முதல் பாகம்

இமாம் ஜஃபர் சாதிக் (ரஹ்)¸ உவைஸுல் கரனீ (ரஹ்)¸ ஹஸன் பஸரீ (ரஹ்)¸ மாலிக் இப்னு தீனார் (ரஹ்)¸ ஹபீப் அஜமீ (ரஹ்)¸ ராபியா பஸரீ (ரஹ்)¸ அப்துல் வாஹித் இப்னு ஸைத் (ரஹ்)¸ அபூசுலைமான் தாரானி (ரஹ்)¸ புலைல் இப்னு இயால் (ரஹ்)¸இப்ராஹிம் இப்னு அத்ஹம் (ரஹ்)¸ தாவூத் தாயீ (ரஹ்)¸ ஷகீக் பல்கி (ரஹ்)¸ சுப்யான் அத்தௌரீ (ரஹ்)¸ அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் (ரஹ்)¸ மஃரூபுல் கர்கீ (ரஹ்)¸ பிஷ்ர் இப்னுல் ஹாரித் (ரஹ்)¸ ஹாத்திம் அஸம் (ரஹ்)¸ துன்னூன் மிஸ்ரி (ரஹ்)¸ ஸரீ அஸ்ஸகதி (ரஹ்)¸ அபூ யஸீத் பிஸ்தாமி (ரஹ்)ஆகிய 20 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

வலிமார்கள் வரலாறு இரண்டாம் பாகம்

அஹ்மது இப்னு கஸ்ரவிய்யா (ரஹ்)¸ அஹ்மது இப்னு ஹர்ப் (ரஹ்)¸ யஹ்யா இப்னு மஆத் (ரஹ்)¸ அபூ ஹஃப்ஸ் ஹத்தாத் (ரஹ்)¸ ஷா இப்னு ஷ_ஜா கர்மானி (ரஹ்)¸ அபூ ஸயீத் அல் ஹர்ராஸ் (ரஹ்)¸ஸஹ்ல் இப்னு அப்துல்லாஹ் அல்துஸ்தரீ (ரஹ்)¸ அல் திர்மிதீ (ரஹ்)¸இப்ராஹீம் அல் கவ்வாஸ் (ரஹ்)¸ ஹாரிது அல் முஹாஸிபி (ரஹ்)¸ ஜுனைதுல் பக்தாதி (ரஹ்)¸ அபுல்ஹுஸைன் நூரி (ரஹ்)¸ அபூபக்ர் ஷிப்லீ (ரஹ்)¸ மன்சூர் ஹல்லாஜ் (ரஹ்)¸ அபூ உதுமான் அல் கைரி (ரஹ்)¸ யூசுப் இப்னு ஹ{ஸைன் (ரஹ்)¸ அபூபக்ர் அல் கத்தானி (ரஹ்)¸இப்னு அஃபீஃப் (ரஹ்)¸ கைருன் நஸ்ஸாஜ் (ரஹ்)¸ நத்ஹர் வலி (ரஹ்)¸ பாபா பக்ருத்தீன் (ரஹ்)¸ அபுல் ஹஸன் ஹர்கானி (ரஹ்)¸ அபூ ஸயீது (ரஹ்)¸ ஹுஜ்வீரி (ரஹ்)¸ காஜா ஹ{பைரா பஸரீ (ரஹ்)¸ காஜா மிம்ஷாத் அலீ தைனூரி (ரஹ்)¸ காஜா அபூ இஸ்ஹாக் ஷாமி (ரஹ்)¸ காஜா அபூ அஹ்மத் அப்தால் (ரஹ்)¸ காஜா அபூ முஹம்மது அப்தால் (ரஹ்)¸ காஜா அபூ யூசுஃப் (ரஹ்)¸ காஜா மௌதூத் சிஷ்தி (ரஹ்)¸ காஜா ஷரீஃப் சிந்தனீ (ரஹ்)¸ ஆகிய 32 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

வலிமார்கள் வரலாறு மூன்றாம் பாகம்

முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்)¸ சையிது அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயீ (ரஹ்)¸ ஷைகு நஜ்முத்தீன் குப்ரா (ரஹ்)¸ உதுமான் ஹாரூனி (ரஹ்)¸ தகியுத்தீன் முஹம்மது இப்னு அல் யூனீனி (ரஹ்)¸ சிந்தா ஷாஹ் மதார் (ரஹ்)¸ முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி (ரஹ்)¸இமாம் அபுல் ஹஸன் ஷாதிலி (ரஹ்)¸ சையிது அஹ்மது அல் பதவீ (ரஹ்)¸ மௌலானா ரூமி (ரஹ்) ஆகிய 10 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

வலிமார்கள் வரலாறு நான்காம் பாகம்

காஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தி (ரஹ்)¸ காஜா குத்புத்தீன் பக்தியார் காக்கி (ரஹ்)¸ பரீதுத்தீன் கஞ்செ-ஷகர் (ரஹ்)¸ நிஜாமுத்தீன் ஒளலியா (ரஹ்)¸ ஷைகு நஸீருத்தீன் மஹ்மூது சிராஹ் தெஹ்லவீ (ரஹ்)¸ காஜா பந்தா நவாஸ் (ரஹ்)¸ அலாவுத்தீன் அலீ அஹ்மது ஸாபிரி (ரஹ்)¸ ஷைகு பஹாவுத்தீன் ஜகரிய்யா (ரஹ்)¸ மக்தூமுல் முல்க் ஷைகு ஷரஃபுத்தீன் யஹ்யா மனேரி (ரஹ்)¸ அபூ அலீ கலந்தர் (ரஹ்)¸ காஜா பாக்கிபில்லாஹ் (ரஹ்)¸ முஜத்தித் அல்ஃபஸானி (ரஹ்)¸ஸர்மத் ஷஹீத் (ரஹ்)¸ ஷா வலியுல்லாஹ் (ரஹ்) ஆகிய 14 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

வலிமார்கள் வரலாறு ஐந்தாம் பாகம்

ஷாஹுல் ஹமீது பாதுஷா நாயகம் (ரஹ்)¸ காட்டுபாவா சாஹிபு (ரஹ்)¸ சையிது இப்ராஹீம் ஷஹீது வலி (ரஹ்)¸ சையிது ஷாஹ் அப்துர் ரஹ்மான் முஸாபிர் வலி (ரஹ்)¸ ஷைகு சுலைமான் வலி (ரஹ்)¸ சின்ன ஷம்சுத்தீன் வலி (ரஹ்)¸ அஹ்மது வலி (ரஹ்)¸ ஷைகு சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா (ரஹ்)¸ஸாம் ஷிஹாபுத்தீன் வலி (ரஹ்) ¸ஸலாஹுத்தீன் வலி (ரஹ்)¸இராவுத்தர் சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ நெய்னா முஹம்மது சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ பெரிய லெப்பை அப்பா (ரஹ்)¸ சின்ன லெப்பை அப்பா (ரஹ்)¸ நூஹ் லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்)¸ ஷைகு அபூபக்ர் வலி (ரஹ்)¸ சையிது முஹம்மது புகாரீ தங்ஙள் (ரஹ்)¸ காரைக்கால் மஸ்தான் சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ உமர் வலி (ரஹ்)¸ கீழக்கரை தைக்கா சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ காயல்பட்டினம் தைக்கா சாஹிபு வலி (ரஹ்)¸ குத்பெ வேலூர் (ரஹ்)¸ ஷைகு முஹம்மது சாலிஹ் வலி (ரஹ்)¸ அல்லாமா மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்)¸ கல்வத்து நாயகம் (ரஹ்)¸ அப்துல் கரீம் ஹலரத் (ரஹ்)¸ பத்ருத்தீன் அஹ்மது படே சாஹிபு (ரஹ்)¸ பல்லாக்கு வலி (ரஹ்)¸ முஹம்மது யூசுஃப் லெப்பை (ரஹ்)¸ காஜா பஷீர் அஹ்மது சாஹிபு (ரஹ்) ஆகிய 30 சூஃபிகள் என்றழைக்கப்படும் “வலிமார்களின்” இனிய வரலாற்றைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலிமார்கள் வரலாறு ஐந்து பாகங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *